پسورد دانشگاه

AccessScience Databases

AccessScience from McGraw Hill - Connecting Students to Science

 

اکانت دوم مربوط به یک موسسه فناوری کامپیوتر در یونان می باشد. این موسسه اکانت بیشتر ژورنال های مربوط به رشته کامپیوتر را خریداری کرده است.

اکانت اول مربوط به دانشگاه Memphis امریکا می باشد و تقریبا بیشتر ژورنال های پولی جهان را خریداری کرده است و با داشتن این اکانت شما می توانید براحتی مقالات خود را بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

http://www.accessscience.com/

 

User name: coventrypl Password: science

 


/ 0 نظر / 10 بازدید