پسورد علمی

SAGA Konwledge

پایگاه های علمی مشهور ساپورت شده توسط این دانشگاه ها شامل دیتابیس های زیر می باشد:

ACM, Proquest, Ebsco, AIP, ASME, AMS, APS, Cambridge, Emerald insight, IEEE xplore, Informaworld, Taylor and Fransis, Institute of Physics (IOP)Jstor, Oxford, Ovid, Sage, ScienceDirect, Wiley, Elsevier, Springer and ...

 

http://library.cqpress.com/


User Name: CQED41186
Password: library

 


/ 0 نظر / 36 بازدید