uptodate Online Password

uptodate Online Password

 دانشگاه آتن بیشتر دیتابیس های پولی مثل آیتریپلی IEEE، وایلی Wiley، امرالد Emerald، ساینس دایرکت sciencedirect، اسپرینجر springerlink، تیلور Tandfonline، ACM، ASME، JSTOR، پروکوست Proquest، ابسکو Ebsco، آکسفورد Oxford، کمبریج Cambridge، ACS، Web of Science، ISI و ... را با کیفیت عالی یعنی بیشتر ژورنال ها از اولین نسخه تا اخرین نسخه را خریداری کرده است. با داشتن اکانت دانشگاه آتن یونان شما می توانید از تقریبا همه دیتابیس های پولی مقاله کتاب، پایان نامه، استاندارد های مهندسی و ... را بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

http://www.uptodate.com/home/uptodate-story

uptodate Online Password

برای درخواست دانلود مقاله کلیک کنید

http://www.ekhuft.nhs.uk/EasySiteWeb/Handle404.aspx?aspxerrorpath=/EasySiteWeb/EasySite/StyleData/Non-style_data/EKHT/goto_UpToDate.aspx

برای درخواست دانلود کتاب کلیک کنید

 

/ 0 نظر / 64 بازدید