Jilin University

Jilin University

 دسترسی به پایگاه های ScienceDirect و Scopus و Web of Knowledge و چندین پایگاه دیگر

59.72.109.30:8080

جهت دسترسی به این یوزر پسورد و ارسال روزانه یوزر پسورد دانشگاهی در گروه زیر عضو شوید

https://groups.yahoo.com/neo/groups/daneshj002/info

/ 0 نظر / 45 بازدید