Université Ibn Tofail

Université Ibn Tofail

 

دسترسی به پایگاه های ScienceDirect و Scopus و Web of Knowledge و چندین پایگاه دیگر

https://aremote.univ-ibntofail.ac.ma/login

Login: UITL09FS

Mot de passe: h7a2rx

جهت دسترسی به این یوزر پسورد و ارسال روزانه یوزر پسورد دانشگاهی در گروه زیر عضو شوید

https://groups.yahoo.com/neo/groups/daneshj002/info

/ 0 نظر / 62 بازدید